ZCB OWCZARY CERAMIKA BUDOWLANA ZCB OWCZARY BETON TOWAROWY
 
ODŚWIEŻ STRONĘ ZCB OWCZARY
  
Historia


  ZCB OWCZARY funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat. Jednakże tradycja produkcji wyrobów ceramicznych w niewielkiej miejscowosci OWCZARY pod Sulejowem jest bardzo długa i ciekawa.

  Pierwszą cegielnie na tym terenie prowadzili Cystersi z sulejowskiego klasztoru.
W działającej od XVIII w. manufakturze wyrabiano cegły gotyckie oraz dachówki , które wykorzystano do rozbudowy klasztoru a także do naprawy zniszczonego podczas potopu szwedzkiego Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
  Na cegle użytej do budowy zachowanej do dziś części obiektów klasztornych widnieje napis OWCZARY. Forma i styl tego napisu posłużyła jako wzór naszego obecnego logo.


  W roku 1819 pod zaborem austryjackim dokonano kasaty zakonu. Po prowadzonej przez zakonników cegielni obecnie nie ma śladu. Jej lokalizacja nie jest trudna , ponieważ na przyległych do obecnie istniejącej cegielni polach pod kilku centymetrową warstwą ziemi można znależć duże ilości gruzu zabytkowych cegieł i dachówek.

  Na terenie Owczar w przeszłości funkcjonowały jeszcze dwie cegielnie. Jedna od końca XIX w do II wojny światowej , druga od połowy lat 50'tych do początku lat 90'tych. XX w.

  Lokalizacja cegielni w Owczarach spowodowana jest występowaniem rzadkich na terenie Polski iłów kredowych. Surowiec ten występuje jedynie na podkarpaciu, w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego i Sulejowa.

  Niezwykle korzystne parametry tego surowca przesądziły o zastosowaniu wyprodukowanych z niego cegieł do budowy monumentalnych obiektów.

  Cegły pochodzące z funkcjonującego do dziś zakładu znalazły zastosowanie przy budowie kilku kościołów. W całości z tego materiału wzniesiono w latach 80'tych kościoły w Zajączkowie , Przygłowie , Kunicach , Radomiu i Kielcach. Założycielem cegielni w roku 1978 był Lech Stępień. Początkowo była to cegielnia jakich wiele powstało w tym okresie w Polsce, charakteryzowała sie ona ubogim parkiem maszynowym, będącym w dużej części produktem inwencji właściciela. Jedynym produktem wytwarzanym w tym okresie była cegla pelna. Formowana ona byla ręcznie i wypalana w piecu kręgowym własnej konstrukcji. Taki stan rzeczy trwał do roku 1993, kiedy to po śmierci właściciela zarządzanie zakładem przejęli synowie, Rafał i Robert Stępień. Dokonali oni rozbudowy zakładu, zmiany technologii i zakupili nowy park maszynowy, przekaształcając tym samym "małą cegielnie" w nowoczesnby zakład ceramiki budowlanej.

  W roku 2002 r rozpoczęto budowę całkowicie nowego zakładu produkcyjnego. Obecnie funkcjonuje nowy zakład i część zmodernizowana na początku lat 90'tych starego zakładu. Nowy zakład składający się z wydziałów przerobu i formowania masy, suszarnii i pieca tunelowego jest całkowicie zautomatyzowany a wszystkie procesy produkcyjne sę sterowane komputerowo.

  Inwestycja nowego zakładu prowadzona była we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego przy wykorzystniu środków Unijnych w ramach programy wzrost konkurencyjności .


widok nowej części zakładu

...powrót


Copyright ZCB OWCZARY. Powered by GreenDrago.