ZCB OWCZARY CERAMIKA BUDOWLANA ZCB OWCZARY BETON TOWAROWY
 
ODŚWIEŻ STRONĘ ZCB OWCZARY
 
 
TERMOton P+W 8


     
drukuj ofertę
Pełna nazwa: TERMOton P+W 8
Wymiary: 325 x 80 x 235
Klasa: 15
Λ = 0,212 W/(mK)
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 80mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 4,77 kg
Ilość sztuk na palecie: 216
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
    Kategoria odchyłek wymiarów T 1
    Kategoria rozpiętości wymiarów R 1
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 15,0 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 801 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg...powrót

 

Copyright ZCB OWCZARY. Powered by GreenDrago.