...czytaj więcej

 

Nazwa:   Wdrożenie innowacyjnej technologii suszenia ceramiki budowlanej umożliwiającej produkcję pustaka o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła.
 
Cel:   Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym wdrożone zostaną wyniki prac B+R, co umożliwi wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów.

...czytaj więcej

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”....czytaj więcej

Ścienne Tradycyjne

Pustaki ceramiczne TERMOton na zaprawę tradycyjną

Ścienne Szlifowane

Pustaki ceramiczne TERMOton szlifowane na zaprawę cienkowarstową (pianoklej)

Ścienne Akustyczne

Pustaki ceramiczne TERMOton ze zwiększoną izolacyjnością akustyczną

Pustaki Wentylacyjne

Pustaki ceramiczne TERMOton do przewodów wentylacyjnych

 

Nazwa Zadania: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby firmy Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R.Stępień Sp. Jawna
Wartość ogólna zadania: 2 718 000,00 PLN
Dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: pożyczka w wysokości 2 718 000,00 PLN
Opis projektu: Zadanie pt. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby firmy ZCB OWCZARY R.E.R. Stępień Sp. Jawna, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi polega na montażu i eksploatacji elektrowni o mocy 1,1178 MWp. Instalacja fotowoltaiczna będzie zamontowana na dachu hali produkcyjnej oraz budynku biurowego należącego do ZCB OWCZARY R.E.R. Stępień Sp. Jawna. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
www.wfosigw.lodz.pl

Nagrody